Enneatech Logo
Enneatech Logo
Übersicht DIN Zertifikate

Duurzaam milieubeheer met ISO 14001-certificaat

Milieubescherming, energiereductie, CO2-reductie en hoge kwaliteit — deze vier factoren gaan hand in hand bij ENNEATECH. Dus wat ligt meer voor de hand dan na de certificeringen voor kwaliteits- en energiebeheer volgens ISO 9001 en 50001 ook het milieubeheer te laten certificeren volgens ISO 14001? Ilona Peters, verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement, vat de motivatie samen: “Steeds meer klanten vragen om ISO 14001. Voor ons is klimaat- en milieubescherming het DNA van onze bedrijfsfilosofie. Daarom was deze certificering de volgende logische stap”.

De overkoepelende managementstructuren voor milieucertificering waren al grotendeels aanwezig bij ENNEATECH als gevolg van de andere twee certificeringen. Verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheidsgebieden, interne structuren en de sensibilisering en knowhow van werknemers waren al aanwezig dankzij talrijke opleidingen over de thema’s milieu, energie en duurzaamheid. “Natuurlijk hebben we als gevolg van de ISO 14001-certificering processen aangevuld en werkinstructies geoptimaliseerd met betrekking tot milieuaspecten. Met de milieucertificering bekijken we onze processen vanuit een ander perspectief. Dit heeft ons bewustzijn weer verhoogd”, zegt Peters over de positieve interne effecten.

Om een snel overzicht te krijgen van alle processen, verantwoordelijkheden, werkinstructies en alle andere documenten, introduceert ENNEATECH software waarin dit alles wordt opgeslagen. Ilona Peters legt de charme van het systeem als volgt uit: “De vereisten voor de drie managementsystemen zijn in veel opzichten vergelijkbaar, maar ze zijn niet identiek. We kunnen de in de software opgeslagen processen koppelen aan het betreffende managementsysteem. In de toekomst ontvangen we dan alle informatie met betrekking tot het betreffende systeem met slechts één klik.” Het voordeel ligt voor de hand, omdat alle werknemers transparant geïnformeerd kunnen worden over wat er nodig is, wanneer, waar en hoe. Potentieel voor verbetering kan dus snel worden ontdekt. En het wordt ook makkelijker voor toekomstige audits, omdat de auditors de benodigde informatie direct bij de hand hebben.

Het verkrijgen van een ISO 14001-certificering betekent ook dat er milieudoelen moeten worden gesteld en dat moet worden bepaald hoe deze moeten worden bereikt. Hulpbronnen besparen, afval minimaliseren, de energiebehoefte verminderen, CO2 reduceren — ENNEATECH implementeert al lange tijd veel van deze doelstellingen en heeft ze al geformuleerd in haar bedrijfsbeleid. De ISO 50001-certificering gaf veel impulsen voor energiebesparingen, die ENNEATECH al lang heeft gerealiseerd. Certificering als gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf is ook gunstig voor ISO 14001. Daarom onderzoekt het bedrijf elk jaar alle materiaalstromen en heeft het strategieën ontwikkeld om nulafval te bereiken. En toch, vanuit het standpunt van Ilona Peters, heeft een bedrijf altijd baat bij een ISO 14001-certificering, want: “Voor ons heeft het ons bijvoorbeeld de impuls gegeven om nog meer na te denken over CO2-reductie buiten de grenzen van ons operationele systeem. Om specifiek te bepalen waar we nog emissies kunnen besparen in Scope 2 en 3. Ik denk dat elk bedrijf iets kan meenemen van de introductie van de verschillende managementsystemen.”

Folge uns auf Social Media

Folge uns
auf Social Media

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss