Enneatech Logo
Enneatech Logo

Gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf: alleen afval wordt gerecycled

Als ENNEATECH geen gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf voor kunststofafval zou zijn, zou het bedrijf geen PA-recyclaat kunnen produceren. Dit komt omdat het een rechtstreeks verband houdt met het ander: De Duitse wetgeving definieert de term recyclaat als een secundaire grondstof die wordt verkregen door het gebruik van afval of die ontstaat bij de verwijdering van afval. Daarom moet elk kunststofrecyclagebedrijf ook een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf zijn, want volgens de wet worden uit afval nieuwe producten gemaakt.

Maar wat betekent de term gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf, kortweg EfB, eigenlijk? Dit wordt gedefinieerd in § 56 para. 2 van de Wet beheer gesloten kringloop afvalstoffen (KrWG). De vereisten staan beschreven in het Besluit Gespecialiseerde Afvalverwerkingsbedrijven (EfbV). Een bedrijf of een deel van een bedrijf is daarom alleen een EFB als het de bijbehorende certificering kan leveren.

Net als bij de ISO 9001-certificering controleren onafhankelijke auditors of aan alle vereisten voor het EfB-certificaat is voldaan. Dit omvat bijvoorbeeld bewijs van de professionele en technische expertise van werknemers en certificering van de betrouwbaarheid van het bedrijfsmanagement en leidinggevenden. Een goede verzekeringsdekking voor het bedrijf is ook essentieel. Werkprocessen moeten schriftelijk worden vastgelegd en er moet een jaarplan zijn voor de noodzakelijke training van het personeel. Het opleidingspakket bij ENNEATECH heeft het allemaal. Een paar voorbeelden: De twee afvalverwerkingsmedewerkers moeten hun kennis om de twee jaar opfrissen, de drie veiligheidsmedewerkers volgen om de drie tot vijf jaar een training en de 14 EHBO’ers om de twee jaar. Elk jaar verdiept een medewerker zijn expertise om de nodige hygiëne- en veiligheidsnormen te garanderen in de koelinstallatie en de natte wasser, waar biociden worden gebruikt. In november 2023 komen er nog twee bij om ervoor te zorgen dat in elke dienst een specialist over de nodige kennis beschikt. Voor alle stoffen en materialen die bij de dagelijkse productie vrijkomen, moet een bewijs van verwijdering beschikbaar zijn. Hieronder vallen laboratoriumchemicaliën, verpakkingsmateriaal, oude elektrische apparaten en soortgelijke voorwerpen.

Abfallbeauftragter Maxim Kiel

Centraal in het certificeringsproces staat echter de kwestie van goede afvalrecycling. Wordt er daadwerkelijk regranulaat of recompound geproduceerd uit het afval en is de benodigde installatie beschikbaar en geautoriseerd in overeenstemming met de Federale Immissie Controle Wet? Hiertoe onderzoeken de inspecteurs de materiaalstromen, de volledige documentatie en de machines. De bedrijfsagenda is hierbij een belangrijk hulpmiddel. ENNEATECH registreert informatie over het type, de hoeveelheid, de oorsprong en de verblijfplaats van het kunststofafval en documenteert wat ermee gebeurt.

Certificering als gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf richt zich altijd op specifieke activiteiten. ENNEATECH houdt zich bezig met opslag, behandeling, gebruik, handel en tussenhandel. Dit omvat niet de inzameling, het transport en de verwijdering van afval — ENNEATECH maakt immers van plastic afval terug polyamide van hoge kwaliteit.

Leveranciers profiteren ook van een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. ENNEATECH kan hen een recyclagecertificaat voor hun afval bezorgen — een belangrijk stukje van de puzzel op weg naar nul afval.

Elk jaar zorgen drie medewerkers van ENNEATECH voor het certificeringsproces. Hercertificering vindt elke drie jaar plaats, met toezichtsaudits in de twee jaar daartussen. De verantwoordelijken hebben de procedure volledig onder controle, aangezien de polyamidespecialist deze al doorloopt sinds zijn oprichting. Sindsdien heeft hij jaar na jaar het keurmerk gekregen als gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf.

Folge uns auf Social Media

Folge uns
auf Social Media

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss