Enneatech Logo
Enneatech Logo
Das Enneatech Team an einem Mitarbeiter-Event

Pad van biodiversiteit

Als onderdeel van ons reguliere duurzaamheidstrainingsprogramma liepen we het biodiversiteitspad bij Ökowerk Emden. We willen ons regelmatig bewuster maken van milieu- en duurzaamheidskwesties.

De Ökowerk is een milieu-educatiecentrum waar les wordt gegeven in milieubescherming en ecologische relaties.

Op het biodiversiteitspad zagen we biotopen, nesthulpen voor vogels, insectenhotels en zelfs vleermuishotels. We konden veel tips meenemen voor onze eigen tuin. Je moet brandnetels laten staan voor de pauwoogvlinder en vroeg- en laatbloeiende planten planten voor hommels. Voor iedereen die het niet precies weet 😉: Het gevlekte longkruid is een vroegbloeiende plant en kattenkruid is een voorbeeld van een laatbloeiende plant.

Het onderwerp kwelders kwam ook aan bod in de Ökowerk. Hier worden studies en experimenten uitgevoerd met planten die gekoloniseerd kunnen worden op kwelders. We mochten het peperkruid proberen en waren het erover eens dat het terecht zo werd genoemd. In Emden worden veel verschillende projecten ondersteund.

Tot slot bezochten we het “Pomarium Frisiae”, een van de grootste en meest diverse fruitcollecties in Duitsland met ongeveer 660 appelvariëteiten. Het doel van Pomarium Frisiae is om de diversiteit van fruitsoorten en ‑variëteiten, vooral appels, te beschermen en oude variëteiten voor uitsterven te behoeden door ze aan te planten.

Het was een interessante middag en we konden ons milieubewustzijn weer aanscherpen.

Elke duurzame actie helpt onze natuur en daarom gaan we een insectenhotel bouwen en appelbomen planten voor ons administratiegebouw.

Ökowerk Emden - Pfad der Artenvielfalt
Team Enneatech Ausflug
Insekten-Hotel zur Erhaltung der Artenvielfalt
Natursee mit Seerosen

Folge uns auf Social Media

Folge uns
auf Social Media

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss