Enneatech Logo
Enneatech Logo

ENNEATECH
Afdruk

Verantwoordelijk volgens § 5 Telemediengesetz (TMG) / Informatie volgens §§ 177a, 125a HGB

Neem contact met ons op

ENNEATECH AG
Schmiedestrasse 34
26629 Großefehn

Tel +49 49 43–919 90
info@enneatech.com
www.enneatech.com

Google-kaarten
53.403°N / 7.5665°E

Geregistreerd kantoor van het bedrijf

Großefehn

Registreer rechtbank

Lokale rechtbank Aurich

ID verkoopbelasting nr.

DE269590844

BTW-reg. Geen

HRB 202702

Gemachtigd bestuur

Hartmut Schoon

Raad van Commissarissen

Daja Bildhauer (voorzitster)
Volker Poppen
Sören Feith

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s op het moment dat de links werden gemaakt. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de link was gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en op bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en etiketteringsrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

De foto’s op de website zijn onder andere gemaakt door Wienberg Photo, Franziska Menninga en Fräulein Foto — Matha Lind en staan als zodanig vermeld op de website.

ENNEATECH
Privacybeleid

Status 2022

Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, zoals naam, adres, e‑mailadressen en gebruikersgedrag. We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

1. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke en de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Verantwoordelijke acc. Art. 4 lid. 7 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is

Enneatech AG
Schmiedestrasse 34
26629 Großefehn
Telefoon: +49 (0) 4943 9199–0
E‑mail: info@enneatech.com

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de controller is
De staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: 0511–120 450 0
Fax: 0511–120 459 9
E‑mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

2. contactmogelijkheid van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@enneatech.com of via ons postadres met de toevoeging “de functionaris voor gegevensbescherming”.

3. uw rechten

U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

3.1 Algemene rechten

U hebt het recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking en gegevensportabiliteit. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming voor de toekomst in te trekken.

3.2 Rechten bij gegevensverwerking op grond van het gerechtvaardigd belang

Je hebt acc. Art. 21 lid 1 De betrokkene heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) of artikel 6, lid 1, onder f) GDPR (gegevensverwerking ten behoeve van een gerechtvaardigd belang), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

3.3 Rechten in geval van directe reclame

Als wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking in overeenstemming met Art. Art. 21 lid. 2 GDPR, heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over jou ten behoeve van dergelijke reclame; dit is ook van toepassing op profilering voor zover dit gepaard gaat met dergelijke directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

3.4 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

4. verzamelen van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 f GDPR:

IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware.

Enneatech AG kan deze gegevens niet toewijzen aan een specifieke persoon. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen; de gegevens worden ook verwijderd na een statistische analyse en uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze websites te verbeteren.

5. contact via e‑mail of contactformulier

Wanneer u per e‑mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e‑mailadres, uw naam en de tekst van uw bericht) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Voor zover we via ons contactformulier om informatie vragen die niet nodig is om contact op te nemen, hebben we dit altijd als optioneel bestempeld. We gebruiken deze informatie om uw vraag te specificeren en de verwerking van uw verzoek te verbeteren. Deze informatie wordt uitdrukkelijk verstrekt op vrijwillige basis en met uw toestemming, Art. 6 para. 1 a GDPR. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e‑mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij contact met u opnemen via dit communicatiekanaal om te reageren op uw verzoek. U kunt deze toestemming natuurlijk op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer vereist is, of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplichten zijn.

6. toepassingen

Je kunt je elektronisch registreren, met name via e‑mail. solliciteer bij ons bedrijf via e‑mail of webformulieren. We gebruiken je gegevens natuurlijk alleen om je sollicitatie te verwerken en geven ze niet door aan derden. Houd er rekening mee dat niet-versleutelde e‑mails niet met toegangsbeveiliging worden verzonden.

Je kunt ook online bij ons bedrijf solliciteren via ons sollicitatieportaal. Je online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de HR-afdeling en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. We gebruiken je gegevens natuurlijk alleen om je sollicitatie te verwerken en geven ze niet door aan derden. Meer informatie over gegevensverwerking als onderdeel van de sollicitatieprocedure is te vinden in het privacybeleid van ons sollicitatieportaal.

Als je voor een bepaalde functie hebt gesolliciteerd en deze al is ingevuld, of als we je even geschikt of zelfs geschikter achten voor een andere functie, sturen we je sollicitatie graag door binnen het bedrijf. Laat het ons weten als je niet akkoord gaat met doorsturen.

Uw persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, of na maximaal 6 maanden, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren of er een contract is gesloten. De rechtsgrondslag is art. 6 par. 1 a, b en f GDPR en Sectie 26 BDSG.

7. gebruik van cookies

Cookies worden op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de locatie stroomt die de cookie heeft ingesteld. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar je computer. Ze dienen om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

7.1 Cookies van voorbijgaande aard

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

7.2 Persistente cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

7.3 Cookies voorkomen

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. We willen u erop wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

7.4 Rechtsgrondslag en opslagperiode

De rechtsgrondslagen voor mogelijke verwerking van persoonlijke gegevens en de duur van de opslag variëren en worden in de volgende secties gepresenteerd.

8. website-analyse

We gebruiken verschillende diensten voor het analyseren en optimaliseren van onze websites, die hieronder worden beschreven. We kunnen bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, naar welke informatie de meeste vraag is of hoe gebruikers het aanbod vinden. We verzamelen onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Dit helpt ons om onze services op een gebruiksvriendelijke manier te ontwerpen en te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens verzameld. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 f GDPR.

8.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Het gebruik omvat de werkingsmodus Universal Analytics. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is § 15 para. 3 TMG of Art. 6 para. 1 f GDPR. De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op: www.google.com/analytics/terms/de of op www.policies.google.com.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de Google-tool te downloaden en te installeren. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens verzamelt op verschillende apparaten, moet u zich afmelden op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics uitschakelen.

8.2 Gebruik van de SalesViewer® technologie

Deze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing‑, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR).

Hiervoor wordt een javascript-gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden versleuteld met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze koppeling www.salesviewer.com om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

9 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice van Google Inc, VS (“Google”). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes), die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Google Adsense gebruikt ook zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door het gebruik van de web beacon kunnen eenvoudige handelingen zoals het verkeer van bezoekers op de website worden geregistreerd en verzameld. De door het cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten en advertenties voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf en het weergeven van webbakens voorkomen door in de instellingen van uw browser (in MS Internet Explorer onder ‘Extra’s > Internetopties > Gegevensbescherming > Instelling”; in Firefox onder “Extra’s > Instellingen > Gegevensbescherming > Cookies”); we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10 Google Maps

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking Deze website gebruikt de kaartendienst van Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wettelijke basis

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Doel van gegevensverwerking

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: www.policies.google.com. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze gegevensverzameling door uw individuele instellingen voor gegevensbescherming aan te passen.

11. reclame

We gebruiken cookies voor marketingdoeleinden om onze gebruikers te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties. We gebruiken ook cookies om de kans te beperken dat een advertentie wordt weergegeven en om de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, zoals advertentienetwerken. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 a en f GDPR. Er is een legitiem belang bij direct marketing voor de doeleinden die met de gegevensverwerking worden nagestreefd. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke reclame. Voor dit doel bieden we u hieronder opt-out opties voor de respectieve services. U kunt het plaatsen van cookies ook voorkomen in de instellingen van uw browser.

12. privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: www.developers.facebook.com. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Like-knop” van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op www.facebook.com/policy. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

13. gegevensoverdracht

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of de overdracht van gegevens noodzakelijk is om de contractuele relatie na te komen, of u eerder uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw gegevens. Voor zover externe dienstverleners in contact kunnen komen met uw persoonlijke gegevens, stellen wij een functionaris voor gegevensbescherming beschikbaar in het kader van de orderverwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Art. 28 GDPR zorgt ervoor dat ze op dezelfde manier voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Lees ook de respectieve mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. De respectieve serviceprovider is verantwoordelijk voor de inhoud van externe services, waarbij we controleren of de services binnen de grenzen van de redelijkheid voldoen aan de wettelijke vereisten.

14. gegevensbeveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Status 2022

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss