Enneatech Logo
Enneatech Logo

ENNEATECH
Recyclingexperts voor technische kunststoffen

Duurzaamheid is ons basisprincipe: minder CO2 met dezelfde of betere kwaliteit

Sanddüne im Sonnenuntergang

Als recyclingexperts is ons hele bedrijfsmodel gebaseerd op het idee van duurzaamheid. We zetten ons al in voor de bescherming van het milieu lang voordat dit onderwerp op ieders lippen lag.

Met onze producten kunnen belangrijke industrieën hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Door gerecyclede synthetische vezels uit de textielindustrie te gebruiken, dragen we bij aan een duurzame circulaire economie. Samen met onze partners zetten we ons in voor kwaliteitsnormen voor recyclaten om de acceptatie van milieuvriendelijke alternatieven op de markt verder te vergroten.

We optimaliseren onze productie ook al jaren om zo efficiënt en zuinig mogelijk met energie om te gaan.

In 2028 willen we onze eigen CO2-voetafdruk tot nul hebben gereduceerd.

“Duurzaamheid is onze core business.”

DAJA BILDHAUER, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Sustainable Development Goals Logo horizontal

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: Elke bijdrage telt

De 17 wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN ) — de Sustainable Development Goals (SDG’s) — zijn een routekaart voor de toekomst. Ze zijn gericht op overheden wereldwijd, de private sector, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld. Alleen samen kunnen we onze natuurlijke hulpbronnen op de lange termijn behouden en een fatsoenlijk leven voor iedereen mogelijk maken. Als bedrijf willen we ook onze bijdrage leveren aan deze visie van een leefbare toekomst. In ons bedrijf zeggen we: “We willen geschikt zijn voor kleinkinderen. We hebben onze duurzame acties toegewezen aan verschillende SDG’s op twee niveaus: primaire en secundaire doelen. De primaire doelstellingen houden rechtstreeks verband met onze kernactiviteiten. We dragen bij aan de “secundaire” doelen via de flankerende aspecten van onze duurzame bedrijfsactiviteiten.
SGD

Onze kernactiviteiten — primaire duurzaamheidsdoelen

Om de 1,5‑gradendoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten broeikasgassen en het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk drastisch worden verminderd.

Elke dag worden we geconfronteerd met berichten over extreme weersomstandigheden zoals droogte, hevige regenval, overstromingen, het smelten van gletsjers en tornado’s. Over ongeveer 6 jaar, d.w.z. in 2029, zullen we de temperatuurstijging van 1,5°C hebben overschreden. Alleen door het gebruik van recyclaten is het mogelijk om fossiele grondstoffen in de kunststoffensector te sparen.

We verwerken gerecyclede grondstoffen — voornamelijk synthetische vezels uit de textielindustrie — en realiseren, afhankelijk van de toepassing, CO2-besparingen tot 90 procent voor onze klanten — en zelfs meer in het geval van onversterkte regranulaten. Ons PA66-recyclaat zonder additieven heeft een gecertificeerde koolstofvoetafdruk van slechts 285 kg CO2eq/1000kg, wat overeenkomt met een emissiereductie van 96 procent in vergelijking met nieuw materiaal. Met onze glasvezelversterkte producten bereiken we een CO2-reductie van 82 tot 93 procent, afhankelijk van het glasvezelgehalte. Afhankelijk van de materiaalmix stellen we onze klanten in staat om op deze manier enorme CO2-besparingen te realiseren — zonder aan kwaliteit in te boeten.

We kunnen onze klanten de exacte CO2-uitstoot van elk geproduceerd product vertellen. En we hebben de positieve invloed op het milieu ook extern laten bevestigen. Voor ENTRON eco A — PA6.6 en ENTRON eco B — PA6 hebben we de Environmental Product Declaration (EPD) ontvangen op basis van een levenscyclusanalyse en een CO2-voetafdrukcertificaat, die u ook kunt bekijken op de website van de internationaal erkende EPD-organisatie . Van onze fabriekspoorten tot het product dat klaar is voor verzending, werd de CO2 ‑uitstoot voor elk station berekend.

We hopen dat de kunststofverwerkende industrie samen met ons haar verantwoordelijkheid zal nemen en het gebruik van gerecyclede materialen zal verhogen.

We produceren uitsluitend in onze eigen fabrieken in het hart van Oost-Friesland in Noord-Duitsland.

Dankzij uitgebreid energiebeheer hebben we onze specifieke energiebehoeften (kWh per kg) tussen 2015 en 2020 met 5% verminderd. We hebben onszelf dit doel opnieuw gesteld voor 2025. Sinds 2021 gebruiken we 100 procent groene stroom en we hebben ook ons eigen fotovoltaïsche systeem. Tegen 2025 willen we onze koolstofvoetafdruk tot nul reduceren.

De maatregelen voor energiebeheer omvatten uitgebreide optimalisaties in de productie. We hebben bijvoorbeeld energiezuinigere elektromotoren op onze systemen geïnstalleerd, geïnvesteerd in nieuwe compressoren en geautomatiseerd lijnbeheer geïntroduceerd om een probleemloos productieproces te garanderen. Deze kernmaatregelen worden aangevuld met verbeteringen op administratief gebied, bijvoorbeeld bewegingsmelders in gangen en verwarmingssystemen met digitale thermostaten. In de nabije toekomst willen we de afvalwarmte van onze koeltorens gebruiken om onze nieuwste productiehal te verwarmen. Op middellange termijn zal ons bedrijf worden aangesloten op het stadsverwarmingsnetwerk — de voorbereidingen zijn al aan de gang.

Om onze inzet voor klimaatbescherming nog steviger in het bedrijf te verankeren, hebben we het DIN ISO 5001 en ISO 14001 certificaat behaald, wat betekent dat we voldoen aan de normen voor systematisch energie- en milieubeheer. Zo hebben we de ideale omstandigheden gecreëerd om nog energie-efficiënter te worden en onze milieudoelstellingen te halen.

Voor het vervoer van goederen vertrouwen we op partners met een ‘Green Logistics’-certificaat en gebruiken we waar mogelijk vervoer per spoor. Op de lange termijn willen we onze ecologische voetafdruk in alle processen voortdurend verkleinen. We hebben bijvoorbeeld ook ons zoetwaterverbruik als kerncijfer opgenomen en werken aan een voortdurende vermindering.

Sinds 2009 bieden we ENTRON eco-granulaten, onze speciaal ontwikkelde, duurzame kunststofgranulaten, op de markt aan. Met behulp van ons nieuw ontwikkelde compoundingproces produceren we nu ook PA-compounds op maat zonder elastomeren, vreemde polymeren en impactmodificatoren — met andere woorden, puur mechanisch. We ontwikkelden ENNEAFIL, onze derde productlijn, samen met het Instituut voor Bouwonderzoek van de RWTH Aken Universiteit en kregen het keurmerk “Innovatie door onderzoek”.

We zetten ons ook in voor de invoering van algemeen erkende kwaliteitsnormen en classificaties voor gerecyclede kunststoffen. Dit is nodig om de acceptatie van recyclaten en uiteindelijk het recyclingpercentage op de markt te verhogen. In 2022 introduceerden we bij Enneatech alle labels voor gegevenskwaliteitsniveau volgens bij Enneatech . Toen de DIN SPEC voor recyclaten in 2021 werd gepubliceerd, was dat een enorme stap voor de kunststofindustrie. Voor het eerst konden recyclaten worden geclassificeerd volgens gedefinieerde gegevenskwaliteitsniveaus (DQL). Op deze manier kunnen hoogwaardige en milieuvriendelijke recyclaten uit industrieel afval worden onderscheiden van producten die zijn gemaakt van ‘off spec’ grondstoffen.

Toch is verdere standaardisatie nodig om gerecyclede producten nog steviger te verankeren. Daarom werken we momenteel samen met een consortium van andere belanghebbenden in de kunststofindustrie aan DIN SPEC 91481 — een norm speciaal voor recyclaten op basis van polyamide.

Als leverancier van een innovatief product is het vertrouwen van onze klanten bijzonder belangrijk voor ons. Daarom hebben we ook onze hoge kwaliteitsnormen in productie- en leveringsprocessen laten controleren: De ISO 9001:2015 certificering bevestigt de succesvolle implementatie en realisatie van een betrouwbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Begeleidende aspecten van onze milieubewuste bedrijfsactiviteiten

Ons toegewijde en gekwalificeerde team levert elke dag uitstekend werk, waar we 100 procent waarde aan hechten.

We profiteren van de diversiteit van ons team, dat bestaat uit 11 verschillende nationaliteiten en verschillende opleidings- en ervaringsachtergronden.

Onze werknemers profiteren van talloze ontwikkelingsmogelijkheden en gezondheidsbevorderende programma’s, zoals toegang tot fitnesslessen. De volgende maatregel die we in gedachten hebben is een gesubsidieerde e‑bike voor woon-werkverkeer.

Onze veiligheidsfunctionarissen zorgen ervoor dat risico’s op de werkplek tot een minimum worden beperkt en dat een veilige werkomgeving wordt gegarandeerd. Bij de bouw van onze nieuwe productiehal werd rekening gehouden met een goede geluidsisolatie en aangename verlichting voor de werkplekken. Als onderdeel van de bouwwerkzaamheden hebben we ook alle sociale ruimtes gerenoveerd en gemoderniseerd. CO2-meetapparatuur in onze kantoren, ergonomische bureaustoelen en andere voorzieningen zorgen voor aangename werkomstandigheden in het administratiegebouw. Een paviljoen, dat momenteel wordt gepland, zal in de toekomst ook buitenwerk mogelijk maken. Wekelijkse leveringen van biologisch fruit, lokale drankjes en de aankoop van biologische producten in het bedrijf zijn net zo belangrijk voor ons als gezamenlijke duurzaamheid en sportevenementen.

We zijn er trots op dat onze werknemers gemiddeld meer dan 14 jaar in dienst zijn. Dit getuigt van onze toewijding aan onze werknemers en hun toewijding aan ons en benadrukt onze waarderende bedrijfscultuur. Elk jaar verwelkomen we ook stagiairs uit verschillende vakgebieden. Op deze manier leveren we onze kleine bijdrage aan onderwijs van hoge kwaliteit (SDG 4), dat erg belangrijk voor ons is.

Ons doel om duurzame ontwikkeling verder te verankeren in de markt vereist effectieve partnerschappen. Dankzij de nauwe en meestal langdurige samenwerking met onze klanten, leveranciers en organisaties werken we samen aan oplossingen voor ecologische en economische uitdagingen.

We zijn actief lid van het Ems-Achse kunststoffennetwerk en WIP-Kunststoffe e.V., evenals van Vea Reginee, het initiatief Operational Excellence Northwest en de commissie Industrie en Energie van de Kamer van Industrie en Handel voor Oost-Friesland en Papenburg. Door deze uitwisseling met experts maken we gebruik van de gecombineerde kennis en jarenlange ervaring om het duurzaamheidsdoel van klimaatneutraliteit te bereiken.

Start je carrière bij ENNEATECH AG — het is zinvol — kom naar Oost-Friesland!

ENNEATECH AG

Distributie

Ben je op zoek naar een partner en kunststofspecialist?

We waarderen de persoonlijke dialoog en kijken ernaar uit van je te horen. Per telefoon, e‑mail, via ons contactformulier of tijdens een persoonlijk bezoek — wij staan voor je klaar.

Onze CO2-neutrale website draagt bij aan duurzaamheid.

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss