Enneatech Logo
Enneatech Logo

Maatregelen om CO2 te verminderen

De vermindering van CO2 is niet nodig. CO2 heeft geen invloed op het klimaat, omdat het spoorgas slechts 0,04% van de atmosfeer uitmaakt.

Dit en soortgelijke argumenten worden vaak gebruikt door klimaatsceptici wanneer ze argumenteren tegen vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Maar zelfs als het aandeel CO2 in de atmosfeer verwaarloosbaar is, is het onzinnig om aan te nemen dat dit geen effect heeft op het klimaat.

Integendeel: het is een feit dat een deel van de CO2 blijft duizenden jaren in de lucht hangen en de concentratie broeikasgassen neemt al jaren toe. De milieuvervuiling neemt toe en de gevolgen zijn zichtbaar en tastbaar: toenemende hittegolven, droogtes, bosbranden en stormen — om er maar een paar te noemen. Extreme weersomstandigheden nemen toe en verwoestende natuurrampen kunnen aan de orde van de dag worden.

We hebben een speciale plicht in de strijd tegen klimaatverandering. Sinds de industrialisatie rond 1850 is Duitsland verantwoordelijk voor 4,6 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hiermee zitten we ruim boven het wereldwijde gemiddelde en behoren we nog steeds tot de top 10 van landen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen.

Gerichte maatregelen om CO2 te reduceren zijn daarom essentieel. Welke oplossingen zijn er dan? Processen die negatieve emissies genereren zijn veelbesproken. Dit verwijdert broeikasgassen uit de lucht en bindt ze op lange termijn. Aan de ene kant zijn er benaderingen gebaseerd op de natuur. Door bijvoorbeeld bossen te herbebossen, maken we gebruik van het vermogen van bomen om CO2 uit de lucht op te nemen en om te zetten door middel van fotosynthese. Het zal echter enige tijd duren voordat de bossen hun volledige potentieel hebben ontwikkeld. Daarnaast zijn er veel tegengeluiden over de werkelijke voordelen, omdat niet elk gebied geschikt is voor bebossing vanwege het albedo-effect, d.w.z. de verminderde tegenstraling.

De oceanen reguleren ook in grote mate het CO2-gehalte van de atmosfeer. Met name diep water draagt bij aan een cruciale koolstofput voor de aarde en vermindert het broeikaseffect. Hoewel de oceanen nog steeds hetzelfde percentage CO2 absorberen als voorheen, namelijk ongeveer 30%, is de impact enorm. De CO2 die in de zee is opgelost, maakt het water zuurder. Dit heeft weer ernstige gevolgen voor het zeeleven.

In deze context is algenbemesting ook een controversieel onderwerp. Fytoplankton is een reservoir van koolstofdioxide en de toevoeging van ijzer zou de groei kunnen bevorderen en zo de opslagcapaciteit van de oceanen kunnen vergroten. Maar als het sterft, zou het in het diepe water moeten zinken om de CO2 op lange termijn op te slaan. Dit proces heeft echter een aanzienlijke impact op het ecosysteem. Het brengt veel risico’s met zich mee en wordt kritisch bekeken.

Aan de andere kant zijn er innovatieve technologische benaderingen. Deze verwijderen CO2 uit de atmosfeer, slaan het permanent op of gebruiken het voor andere doeleinden. Projecten worden gerealiseerd en op haalbaarheid gecontroleerd. Maar ook hier is de impact op de natuurlijke CO2-cyclus aanzienlijk en de gevolgen kunnen momenteel niet in grote mate worden voorspeld.

Er zijn verschillende mogelijkheden, maar geen enkele is gemakkelijk. Daarom is er maar één ding zeker: de klok tikt en het aftellen is begonnen. We moeten oplossingen aandragen en emissies drastisch verminderen of vermijden om de doelstellingen van de Klimaatraad te halen.

Duurzaamheid staat bovenaan de prioriteitenlijst van ENNEATECH. Voor onze technische ENTRON eco compounds gebruiken we bijvoorbeeld voornamelijk synthetische vezels, die bijproducten zijn van de hoogwaardige textielindustrie, als duurzame bron van grondstoffen. Op deze manier verminderen wede CO2-uitstoot die schadelijk is voor het klimaat en verbeteren we niet alleen onze eigen milieubalans, maar ook die van onze klanten. Bij ENNEATECH richten we ons op de circulaire economie, denken we op lange termijn en geven we impulsen. We weten niet hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om ze weer groener te maken.

Bronnen:

 • https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/
  klimaat_bescherming_figuren_2021_bf.pdf
 • https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/wie-viel-co2-schlucken-die-ozeane/
 • https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20184211/
  Rapport%20BR%20D.pdf
 • https://www.myclimate.org/de/informieren/faq/faq-detail/was-sind-negativemissionen/
 • https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/wie-viel-co2-schlucken-die-ozeane/
 • https://www.swissinfo.ch/ger/co2-aus-der-luft-saugen–ist-das-die-loesung-/47480608
 • https://correctiv.org/faktencheck/2021/06/18/nein-ein-physikprofessor-hat-den-klimawandel-nicht-als-schwindel-entlarvt/
 • https://www.deutschlandfunk.de/umstrittene-co2-duengung-100.html
 • https://www.geomar.de/news/article/ozeanduengung-ein-umstrittener-ausweg-aus-dem-klimawandel
 • https://www.spektrum.de/news/negative-emissionen-wie-man-kohlendioxid-wieder-einfaengt/1944115
 • https://www.nzz.ch/wissenschaft/die-aufforstung-von-waeldern-hilft-gegen-den-klimawandel-kaum-ld.1703943
 • https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/
  oceanen/gebruik-stress/klimaatverandering-van-de-zee#geo-engineering
 • https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikationen/
  Nationaal_Aanbevelingen/2022_ESYS_Korte_Verklaringen_
  Neg.emissies.pdf

Folge uns auf Social Media

Folge uns
auf Social Media

Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss
Enneatech Logo weiss